دانلود اپلیکیشن

شما می توانید با دانلود اپلیکیشن فینیکس در هر لحظه به حساب خود دسترسی داشته باشید.

مدیریت حساب
مدیریت کیف پول
واریز و برداشت
معامله آسان
سفارش سریع
بررسی وضعیت سفارش