پیشرفته

اگر بتوانیم خیلی سریع محاسبه کنیم، می‌توانیم بلاک چین را هک کنیم. این گزاره هرچند کامل و دقیق نیست اما با تقریب خوبی صحیح است. مسئله اینجاست که «سریع» در این گزاره تعریفی فراتر از…
اندیکاتور یا شاخص، تابع ریاضی است. این تابع به‌نسبت پیچیده به تحلیل‌گران بازار رمزارز کمک می‌کند درک بهتری نسبت به شرایط و وضعیت داشته باشند. آشنایی با یک شاخص برای تحلیل وضعیت…