پیشرفته

دنیای ارزهای دیجیتال یک جهان خطی نیست و مفاهیم متنوعی برآن تاثیرگذارند. فورک یکی از این مفاهیم است که می‌تواند تغییراتی در بلاک چین ایجاد کند. درباره این مفهوم و تاثیر آن بر بیت…
اندیکاتور یا شاخص، تابع ریاضی است. این تابع به‌نسبت پیچیده به تحلیل‌گران بازار رمزارز کمک می‌کند درک بهتری نسبت به شرایط و وضعیت داشته باشند. آشنایی با یک شاخص برای تحلیل وضعیت…