میم کوین‌ها هرچند در ابتدای پیدایش ارزشی نداشتند اما این روزها بازی برای آن‌ها تغییر کرده است. گروهی از توکن‌ها که روزگاری به بی‌ارزش بودن متهم می‌شدند امروز بخش مهمی از بازار…
بلاک چین و فناوری‌های متکی به آن روندی را طی می‌کنند که انتهای آن بی‌نیازی از اعتماد به دیگران است. تقریبا هر کاری در این حوزه انجام می‌شود با هدف حذف نیاز به «دیگری» انجام می‌شود.