اگر بتوانیم خیلی سریع محاسبه کنیم، می‌توانیم بلاک چین را هک کنیم. این گزاره هرچند کامل و دقیق نیست اما با تقریب خوبی صحیح است. مسئله اینجاست که «سریع» در این گزاره تعریفی فراتر از…